ردکردن این

حضور در سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنغت پتروشیمی

حضور در سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنغت پتروشیمی

مجموعه پالایه سازان فرایند توس از کلیه مشتریان و علاقه مندان خود جهت حضور در سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنغت پتروشیمی با نگاه ویژه به صنعت پالایش و پترو پالایش دعوت به عمل می آورد. بدین منظرو از کلیه علاقه مندان این صنعت جهت حضور در این نمایشگاه و همایشگاه در تاریخ ۲ لغایت ۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ دعوت می نماییم. مکان مرکز نمایشگاه بین المللی کیش.

سایت نمایشگاه و همایش :

www.pgpicforum.ir

سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با نگاه ویژه به صنعت پالایش و پتروپالایش
سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با نگاه ویژه به صنعت پالایش و پتروپالایش
مهم ترین مقالات
صفحات ما

فهرست دسته ها

مطالب اخیر