ردکردن این

چهلمین همایش شیمی نیروگاه ها – نیروگاه طرشت

چهلیمن همایش شیمی نیروگاه ها - نیروگاه طرشت 97

چهلمین همایش شیمی نیروگاه ها – نیروگاه طرشت

شرکت پالایه سازان فرآیند توس در چهلمین همایش شیمی نیروگاه ها در نیروگاه طرشت تهران، غرفه A16 حضور دارد. زمان برگزاری نمایشگاه فوق 9 الی 10 بهمن ماه 97 می باشد. 

تقویت و تعمیق حضور شما مدیران، صنعتگران و صاحب نظران موجب مؤفقیت در نیل به اهداف مورد نظر به توسعه ی علمی و صنعتی که زیربنای توسعه ی همه جانبه ی کشور است خواهد گردید.

چهلیمن همایش شیمی نیروگاه ها - نیروگاه طرشت 97
چهلیمن همایش شیمی نیروگاه ها – نیروگاه طرشت 97
مهم ترین مقالات
صفحات ما

فهرست دسته ها

مطالب اخیر