ردکردن این

کسب مقام واحد نمونه صنعتی سال 97 توسط شرکت پالایه سازان

کسب مقام واحد نمونه صنعتی سال 97 توسط شرکت پالایه سازان

به لطف ایزد منان و با عنایات پروردگار و با سعی و پشتکار همکاران عزیزم در شرکت پالایه سازان فرآیند توس موفق به اخذ رتبه نمونه صنعتی در سال 97 گردیدیمبه لطف ایزد منان و با عنایات پروردگار و با سعی و پشتکار همکاران عزیزم در شرکت پالایه سازان فرآیند توس موفق به اخذ رتبه نمونه صنعتی در سال 97 گردیدیم.

با امید به روزهای روشنتر

مدیرعامل شرکت پالایه سازان فرآیند توس
علی بهادری مقدم 

کسب مقام واحد نمونه صنعتی سال 97 توسط شرکت پالایه سازان
کسب مقام واحد نمونه صنعتی سال 97 توسط شرکت پالایه سازان
مهم ترین مقالات
صفحات ما

فهرست دسته ها

مطالب اخیر