نمایشگاه های پالایه سازان فرآیند توس

نمایشگاه های برگزار شده توسط پالایه سازان فرآیند توس

نمایشگاه WETEX دبی

نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز - سال 1402

نمایشگاه دبی - سال 1402

نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی عسلویه - سال 1401

پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران - سال 1398

همایش شیمی نیروگاه ها - سال 1397

نمایشگاه نفت و گاز تهران - سال 1396

نمایشگاه آب و فاضلاب تهران - سال 1396