ردکردن این

گالری تصاویر

مجموعه ای از تصاویر منتخب شرکت پالایه سازان از حضور در نمایشگاه های مختلف و بازدید های صورت گرفته مسئولین از این مجموعه

مهر ماه ۱۳۹۶ نمایشگاه آب و فاضلاب

حضور در نمایشگاه آب و فاضلاب ۱۳۹۶